ÜYE TANITIM KARTI

            Ülkemiz genelinde hizmet veren Öğretmenevlerinden “eğitim çalışanı” statüsünde yararlanmakta olan; Bakanlığımız ile Protokolü bulunan ( Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ) Bakanlık/Kurum personeline (merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel ve bunların eş ve çocukları) talep edildiği takdirde Öğretmenevi Tanıtım Kartı düzenlenecektir.”

Denilmekte olup kişinin talebi üzerine aşağıdaki belgelerle müracaat ettiklerinde kendisine ve yakınlarına Öğretmenevi Tanıtım Kartı verilecektir.

Kart ücreti kişi başı 150,00 (Yüzelli) TL dir.

TANITIM KARTI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

           EMEKLİ ÜYELER

 1.  Üye Kartı Müracaat Formu (Tasdikli ve Onaylı)
 2. Emekli Kimlik Kartı veya Emekli Cüzdanı Fotokopisi
 3. 2 Adet resim
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Öğretmenevi üye kartı  çıkartan üye ve yakınları formun ekinde nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir.

ÇALIŞAN ÜYELER (M.E.B. ÖĞRETMEN VE PERSONELİ)

 1. Üye Kartı Müracaat Formu (Atamasının bulunduğu kurumun amiri tarafından tasdikli ve onaylı olacak.)
 2. 2 Adet resim
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Öğretmenevi üye kartı çıkartan üye ve yakınları formun ekinde nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ

 1. Üye Kartı Müracaat Formu (Tasdikli ve Onayı)
 2. Bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışma izin onayları (2024- 2025 Yılını kapsayan)
 3. 2 Adet resim
 4. Öğretmenevi üye kartı çıkartan üye ve yakınları formun ekinde nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI - SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI

 1. Üye Kartı Müracaat Formu (Tasdikli ve Onayı)
 2. Personel Kimlik Kartı
 3. 2 Adet resim
 4. Öğretmenevi üye kartı çıkartan üye ve yakınları formun ekinde nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir

ÜYE YAKINLARI

 1.  Anne ve Baba, Eş ve Çocuklar olabilir. ( Kız, Erkek Kardeş vs. OLAMAZ)
 2. 14 Yaşına yıl olarak giren çocuklar üye kartı için başvurabilir.
 3. 2  Adet resim
 4. Öğretmenevi üye kartı çıkartan üye ve yakınları formun ekinde nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir
 • Bakanlık kadrolarında görev yapan personel ile bunların emeklileri, Bakanlığımıza bağlı özel okullarda görev yapmakta olan öğretmenleri görev yaptıkları sürece ve buralardan emekli olanlar, Bakanlığımıza bağlı okullarda en az 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek öğretim kurumlarına geçen ve halen bu kurumlarda görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları ile Bakanlığımıza bağlı Mesleki Eğitim Merkezi ve Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan kadrolu ve kadrosuz usta öğreticiler ile Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Bakanlığımıza bağlı okullarda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenleri ve öğretmen evlerinde çalışan sözleşmeli ve hizmet alımı sözleşmesi ile çalışanlar görev yaptıkları sürece öğretmenevlerinden indirimli yararlanabilirler.
 • Üye yakını; üyelerin anne, baba, eş ve çocuklarını ifade eder.
 • Bandrol uygulaması kaldırılmış olup, Öğretmenevi kartı çıkarmak isteyen üyelerimiz kart başına 150,00 TL ödemek kaydıyla kart çıkartabilirler.